Šachový klub Dunajská Streda 

Skip Repetitive Navigational Links
« Predošlá správa

2 percentá z dane

3/15/2019

Vážení šachoví priatelia,
ešte ste sa nerozhodli, či využijete svoje právo poukázať 2% zo svojej dane z príjmu za rok 2019? Máte možnosť prispieť na Šachový klub Dunajská Streda.
Ako postupovať?
Po zaplatení dane z príjmu za rok 2019 vyplníte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Vyplnené a podpísané Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmu zašlete poštou alebo odovzdáte v podateľni miestne príslušného daňového úradu najneskôr do 30. apríla 2019. Právnické a fyzické osoby môžu poukázať 2% dane priamo v daňovom priznaní.
Vašim rozhodnutím sa aj Vy pričiníte o rozvoj šachového športu v našom regióne a prispejete k jeho zviditeľneniu doma i v zahraničí.
Za Vašu šľachetnosť a prejav solidarity Vám ďakujú
členovia Šachového klubu Dunajská Streda

« Predošlá správa